Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

VÅR ROLL - ER FRIHET
MED DIGITALA LÖSNINGAR

Digitalisera och effektivisera ditt företags redovisning med smarta lösningar och våra Auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå, London, New York. Account ITs kunder har sina kontor i andra städer och länder, var ditt företag har sin geografiska placering spelar ingen roll.

Med våra digitala/elektroniska lösningar har vi skapat en geografisk frihet. För dig som är företagare eller företagsledare är verksamheten en stor del av ditt liv. Utöver det dagliga arbete skall dessutom ekonomi och administration hanteras. Bokföring, skatter och avgifter skall redovisas och betalas löpande, löner skall räknas fram och betalas ut. Detta extraarbete tar tid från din egen verksamhet eller anställd egen personal. För att företagets utveckling skall gå i positiv riktning krävs dessutom att det fattas rätt beslut, vid rätt tidpunkt och att det blir rätt från början.

Vi har levererat redovisningstjänster sedan 1998, vi är en engagerad, proaktiv redovisnings- och lönebyrå, vi är medlemmar i SRF, branschorganisationen som garanterar kompetens och kvalitet. Vi har flera auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter vilket är ett måste för de företag som valt att inte ha en revisor och vi jobbar naturligtvis enligt redovisningsstandarden REX.

>
Auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter med digitala lösningar.
>
Vi har en bred kompetens som täcker hela ekonomiavdelningens arbetsuppgifter inklusive löne- och personalfrågor.
>
Viktiga datum och belopp.
 
>
Vill du komma i kontakt med oss?
Ring, chatta eller skicka ett meddelande.