Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

DIGITALA & TRADITIONELLA REDOVISNINGS-, LÖNE- & juridiska tjänster

Den 1/2-2022 byter vi namn till ludvig&co

Då och då är det en god idé att stanna upp och tänka igenom vad du egentligen behöver från din byrå.

Account IT är en del av Ludvig & Co, Sveriges största tjänste- och rådgivningsföretag inom ekonomi, juridik, skatt, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.

Med våra digitala/elektroniska lösningar har vi skapat en geografisk frihet. Digitaliseringen & automatisering är fantastiskt för både kunder och oss redovisningskonsulter. Men viktigast är en redovisningsbyrå som verkligen bryr sig om sina kunder och kommunicerar med dem på ett enkelt sätt och som kan erbjuda både traditionella tjänster på ett modernt sätt samt digitala lösningar.

För dig som är företagare eller företagsledare är verksamheten en stor del av ditt liv. Utöver det dagliga arbete skall dessutom ekonomi och administration hanteras. Bokföring, skatter och avgifter skall redovisas och betalas löpande, löner skall räknas fram och betalas ut. Detta extraarbete tar tid från din egen verksamhet eller anställd egen personal. För att företagets utveckling skall gå i positiv riktning krävs dessutom att det fattas rätt beslut, vid rätt tidpunkt och att det blir rätt från början.

Vi har levererat redovisningstjänster sedan 1998, vi är en engagerad, proaktiv redovisnings- och lönebyrå, vi är medlemmar i SRF, branschorganisationen som garanterar kompetens och kvalitet. Vi har flera auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter vilket är ett måste för de företag som valt att inte ha en revisor och vi jobbar naturligtvis enligt redovisningsstandarden REX.

>
Auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter med digitala lösningar.
>
Vi har en bred kompetens som täcker hela ekonomiavdelningens arbetsuppgifter inklusive löne- och personalfrågor.
>
Viktiga datum och belopp.
 
>
Vill du komma i kontakt med oss?
Ring, chatta eller skicka ett meddelande.