Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

datum, länkar & fakta

Viktiga datum 2019

Följande datum gäller för skattedeklaration och betalning av moms, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och F-skatt för bolag med en omsättning på högst 40 miljoner kronor:

17 januari, skattedeklaration
31 januari, kontrolluppgifter
12 februari, skattedeklaration
12 mars, skattedeklaration
12 april, skattedeklaration
02 maj, inkomstdeklaration
13 maj, skattedeklaration
12 juni, skattedeklaration
12 juli, skattedeklaration
19 augusti, skattedeklaration
12 september, skattedeklaration
14 oktober, skattedeklaration
12 november, skattedeklaration
12 december, skattedeklaration
12 december, betalning av kvarskatt

Deklarationstidpunkter för företag - bokslutsdatum

30 sep - 31 dec
Ska deklarera den 1 juli, elektroniskt den 1 augusti
31 jan - 30 apr
Ska deklarera den 1 november, elektroniskt den 1 december
31 maj - 30 jun
Ska deklarera den 15 december, elektroniskt den 15 januari
31 jul - 31 aug
Ska deklarera den 1 mars, elektroniskt 1 april

Snabbfakta 2019

Arbetsgivaravgifter: 31,42%
Egenavgifter (1 karensdag): 29,33%
Särskild löneskatt: 24,26%
Prisbasbelopp: 46 500 kr
Schablonutdelningsutrymme: 171 875 kr
Dagtraktamente per dygn Sverige: 230 kr
Skattefri bilersättning: 18.50 kr per mil
Skattefri bilersättning med tjänstebil: 9.50 kr per mil
Gåvor till anställda julgåva/jubileumsgåva/minnesgåva:
450 kr / 1 350 kr / 15 000 kr
Löneuttag för max löneunderlag: 600 000 kr
Sjukpenninggrundande inkomst: 372 000 kr
Föräldrapenninggrundande inkomst: 465 000 kr
Pensionsgrundande inkomst: 483 000 kr

Smidiga verktyg

Ladda ner vår iPhone app och få samtliga uppgifter med bl a pushnotiser.

Länkregister