Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

datum, länkar & fakta

Viktiga datum 2020

Följande datum gäller för skattedeklaration och betalning av moms, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och F-skatt för bolag med en omsättning på högst 40 miljoner kronor:

17 januari, skattedeklaration
12 februari, skattedeklaration
12 mars, skattedeklaration
14 april, skattedeklaration
04 maj, inkomstdeklaration
12 maj, skattedeklaration
12 juni, skattedeklaration
13 juli, skattedeklaration
17 augusti, skattedeklaration
12 september, skattedeklaration
12 oktober, skattedeklaration
12 november, skattedeklaration
14 december, skattedeklaration
14 december, betalning av kvarskatt

Deklarationstidpunkter för företag - bokslutsdatum

30 sep - 31 dec
Ska deklarera den 1 juli, elektroniskt den 1 augusti
31 jan - 30 apr
Ska deklarera den 1 november, elektroniskt den 1 december
31 maj - 30 jun
Ska deklarera den 15 december, elektroniskt den 15 januari
31 jul - 31 aug
Ska deklarera den 1 mars, elektroniskt 1 april

Snabbfakta 2020

Arbetsgivaravgifter: 31,42%
Egenavgifter (1 karensdag): 29,33%
Särskild löneskatt: 24,26%
Prisbasbelopp: 47 300 kr
Schablonutdelningsutrymme: 177 100 kr
Dagtraktamente per dygn Sverige: 230 kr
Skattefri bilersättning: 18.50 kr per mil
Skattefri bilersättning med tjänstebil: 9.50 kr per mil
Gåvor till anställda julgåva/jubileumsgåva/minnesgåva:
450 kr / 1 350 kr / 15 000 kr
Löneuttag för max löneunderlag: 618 240 kr
Sjukpenninggrundande inkomst: 378 400 kr
Föräldrapenninggrundande inkomst: 473 000 kr
Pensionsgrundande inkomst: 501 000 kr

Länkregister