Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

datum, länkar & fakta

Viktiga datum 2021

Följande datum gäller för skattedeklaration och betalning av moms, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och F-skatt för bolag med en omsättning på högst 40 miljoner kronor:

18 januari, skattedeklaration
12 februari, skattedeklaration
12 mars, skattedeklaration
12 april, skattedeklaration
03 maj, inkomstdeklaration
12 maj, skattedeklaration
14 juni, skattedeklaration
12 juli, skattedeklaration
16 augusti, skattedeklaration
13 september, skattedeklaration
12 oktober, skattedeklaration
12 november, skattedeklaration
13 december, skattedeklaration
13 december, betalning av kvarskatt

Deklarationstidpunkter för företag - bokslutsdatum

30 sep - 31 dec
Ska deklarera den 1 juli, elektroniskt den 1 augusti
31 jan - 30 apr
Ska deklarera den 1 november, elektroniskt den 1 december
31 maj - 30 jun
Ska deklarera den 15 december, elektroniskt den 15 januari
31 jul - 31 aug
Ska deklarera den 1 mars, elektroniskt 1 april

Snabbfakta 2021

Arbetsgivaravgifter: 31,42%
Egenavgifter (1 karensdag): 29,33%
Särskild löneskatt: 24,26%
Prisbasbelopp: 47 600 kr
Schablonutdelningsutrymme: 183 700 kr
Dagtraktamente per dygn Sverige: 240 kr
Skattefri bilersättning: 18.50 kr per mil
Skattefri bilersättning med tjänstebil: 9.50 kr per mil
Löneuttag för max löneunderlag: 654 720 kr
Sjukpenninggrundande inkomst: 380 800 kr
Föräldrapenninggrundande inkomst: 476 000 kr
Pensionsgrundande inkomst: 511 500 kr

Länkregister