Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

OM OSS

Vi gillar kundernas siffror – kunderna gillar oss

Ta hjälp av någon som kan!
Vi har levererat kvalificerade redovisnings- och lönetjänster sedan 1998 till företag i hela landet.


Account IT är sedan den 1 februari 2020 en del av
Ludvig & Co, Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag inom ekonomi, juridik, skatt, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.

Vi är Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter och därmed experter på redovisning-, ekonomi-, lön- och administration. Vi är medlemmar i SRF, Svergies Redovisningskonsulters förbund - en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Vi är en värdefull och kompetent resurs som kan hjälpa dig med allt från löpande bokföring, bokslut och deklaration till kvalificerad ekonomisk rådgivning.

Auktoriserade Redovisnings- & Lönekonsulter skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter, kvalitet i redovisning och rapportering är avgörande för företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet.
Vi tar hjälp av modern teknik och var den första redovisnings & lönebyrån som lanserade en iPhone app och bland de första i branschen med att erbjuda webbaserade rapporter och tidrapportering.
 
Vi har drygt 350 kunder och det kommer hela tiden fler. I våra lokaler i Danderyd, Stockholm arbetar åtta redovisnings- och lönekonsulter. 

Innan vi öppnar dörren för nya kunder ser vi till att vi lärt känna de vi redan har. Då kan vi uppfylla det som är vår ambition - att skapa största möjliga värde för våra kunder.

Varje kund är lika unik och värdefull för oss oavsett hur stort eller litet bolaget är oavsett bolagsform. Vi jobbar främst med ägarledda fåmansbolag, dvs mindre och medelstora företag, men har även börsnoterade företag på vår kundlista.

Vi har kunder i hela i Sverige och många i utlandet.
Vi arbetar med en mängd olika branscher, främst inom tjänste- konsult- och handelsområdet, exempelvis: IT-bolag, arkitekter-, reklambyråer-, utbildning-, mode-, artister-, skådespelare och många fler.

Våra kundrelationer är långsiktiga och det ser vi som ett tecken på att våra kunder gillar oss!