Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

våra tjänster

Lönebyrå och Redovisningsbyrå

Välj byrå med omsorg.
Du som ägare/styrelsemedlem är alltid ytterst ansvarig för redovisningen, det kan bli en tråkig historia att välja fel redovisningsbyrå. 

Prioritera kompetens och kvalitet
Välj en seriös och kompetent aktör som har både erfarenhet och kunskap om aktuella regler och bestämmelser. 

Tillit-, öppenhet- och tillgänglighet
Bara för att du har lagt ut redovisningen på en byrå betyder det inte att du kan släppa helt. Regelbunden dialog är viktigt. Därför ska du välja en byrå som du kan hålla en tät och personlig kontakt med.
Din externa löne- och ekonomiavdelning
Vi jobbar med så gott som samtliga branscher och vi gör ingen skillnad på om du driver ett litet bolag eller om det är ett större med många anställda, alla är välkomna till oss oavsett bolagets storlek.

Vi kan ta på oss ett helhetsåtagande med allt från budgetarbete och löpande bokföring till årsredovisningar och ekonomistyrning. Du betalar bara för den tid vi lagt ner och får en tydlig kostnadsbild över ekonomifunktionen.

Skräddarsydda paket
Vi skräddarsyr ett tjänstepaket utifrån företagets behov. Du väljer bland vårt breda utbud av tjänster. Kanske ser behoven olika ut under året. Då kan du enkelt anpassa ditt tjänstepaket.

Ekonomisk rådgivning
Ekonomisk rådgivning har blivit en allt viktigare del i vårt tjänsteutbud. Vi har hjälpt många av våra kunder till en effektivare och smartare hantering av företagets lönsamhet- och ekonomi. Rådgivningen kan gälla såväl budgetarbete som skatteteknik, ekonomistyrning eller lönefrågor.
Lönebyrå och personaltjänster
Fungerar inte lönerna fungerar inte företaget. Account IT erbjuder fullservice inom löneområdet och arbetar i marknadens främsta lönesystem. Vi har också även personalvetare som ger råd i alla typer av personalfrågor, såsom rekrytering och utvecklingssamtal. Läs mer om våra lönetjänster.

Juridiska tjänster
Våra jurister på Ludvig & Co hjälper alla som behöver juridisk rådgivning. De har omfattande kompetens inom såväl affärsjuridik och familjerätt som mer specialiserade frågor inom exempelvis mark- och miljörätt, värdering och arrende. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av landet och i olika branscher lägger de stor vikt vid att anpassa sin rådgivning till just dina behov.

Digitala lösningar, webbaserade rapporter, iPhone app och elektronisk fakturahantering
Som kund hos oss har du alltid tillgång till dina ekonomirapporter i realtid via Internet. Vi var bland de första i branschen med denna teknik och följer med i utvecklingen. Med de senaste programmen gör vi det enklare för dig att arbeta med tekniken.