Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

övriga tjänster

Mer än en traditionell byrå

Account IT är mer än en traditionell redovisningsbyrå. Inte bara det att vi är duktiga på det vi gör, vi tycker också att det är kul.

Ekonomistyrning & RÅDGIVNING

Alla företag bör då och då göra en djupare analys av sina siffror. Under sämre tider blir det helt enkelt ett måste. Ekonomistyrning handlar om att följa upp lönsamheten och finansieringen, att tydliggöra sambandet mellan prestation och intäkt. Resultatet ger dig en plattform att utgå ifrån när du planerar för investeringar eller åtdragningar.

Vi kan göra en ekonomisk helhetsbedömning av företaget eller punktinsatser bland de tjänster du ser här bredvid.

Bolagsbildning

Ska du starta företag? Då kan vi hjälpa till med alla de formella handlingarna och ge dig råd kring företagsformer och ekonomi.

Våra nystartskonsulter har själva erfarenheten av att starta och driva företag och vet hur det kan kännas i början. Med bra rådgivning får ditt företag en bra start!

JURIDIK

Genom vårt moderbolag Ludvig & Co erbjuder vi även juridiska tjänster inom affärs-, bolags-, fastighets-, skatte- och familjerätt. Behöver du ett kompanjonavtal, äktenskapsförord, skatterådgivning hjälper våra jurister gärna till.

VI KAN BL A HJÄLPA DIG MED:

 • Budgetering
 • Likviditetsbudget
 • Kassaflödesanalyser
 • Prognoser
 • Investeringsbedömning
 • Köp eller leasing
 • Finansieringsform
 • Beskattning
 • Finansiella nyckeltal
 • Lönsamhetsberäkning
 • Kontrollbalansräkning
 • Kompanjonavtal
 • Äktenskapsförord
 • Testamenten