Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

Lönetjänster

Auktoriserad Lönebyrå.

Rätt lön i Rätt tid till Rätt person
Hos Account IT arbetar auktoriserade lönekonsulter. Våra lönetjänster följer reglerna inom GDPR.

Vi erbjuder professionella tjänster inom löneområdet. Löneadministration är ofta tidsödande och kan kräva extra tid och resurser. Vi säkerställer kvalitén på utbetald lön genom vår erfarenhet och kunskap inom området.
Det finns flera fördelar med att låta oss hjälpa ert företag med att förenkla löneadministrationen.

Tidrapportering kan ske i eget tidredovisningssystem, i vår app för iPhone eller via epost. Ni betalar ingenting för programvaror och utbildning, ni har ett komplett rapportpaket till redovisning, statistik och uppföljning. Dessutom kan ni alltid vara säkra på att det finns en backup och alltid tillgänglig personal som kan svara på frågor.

Lönebyrån Account IT kan ta ansvar för allt som har med löner och personaladministration att göra. Att lägga ut lönehanteringen på en extern lönebyrå kan vara det som lyfter företaget. 

Hur fungerar det?

Account IT tar ansvar för ert företags löneadministration. Vi registrerar nya medarbetare, hanterar sociala avgifter, tar hand om löneutbetalningen och skickar lönespecifikationen till de anställda. Månadsvis överför du uppgifterna för lön till oss, antingen via vår iPhone app eller filöverföring från ert eget system. Naturlligtvis tar vi även emot tidrapporter på annat sätt om ni inte har den tekniken hos er.

Årsvis tar vi hand om administrationen av kontrolluppgifter, rapporterar till Skatteverket, FORA, Collectum m fl, vi uppdaterar skattesatser för de anställda och mycket mer. Dessutom kan de anställda kontakta oss om de har lönerelaterade frågor.

Vi jobbar med en mängd olika branscher med olika kollektivavtal, bl a metall-, trä-, vård-, skola-, IT-, arkitekt och hotellverksamhet.

Vad kostar det?

Vi tillämpar fast pris per anställd från 195 kr/person och månad vilket gör det lätt för företaget att budgetera kostnaden för löneadministrationen.

Ring eller maila gärna oss om du har fler frågor, vill ha en offert eller träffas under ett förutsättningslöst möte.

Lönetjänster som vi tillhandahåller:

 • Löneberedning
 • Reseräkningar
 • Löneutbetalningar
 • Bokföringsunderlag
 • Underlag till skattedeklaration
 • Lönespecifikation i smartphone applikation
 • Administration av pension och förmåner
 • AGI på individnivå
 • Förfrågan till CSR
 • Underlag till FORA/AMF-rapporteringen
 • Semesterberäkning
 • Arbetsgivarintyg och anställningsavtal
 • SAF och SCB statistik
 • Lönesupport
 • Filexport
 • iPhone app för tidredovisning och körjournal