Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

REdovisning

Auktoriserad redovisningsbyrå

Rätt bokfört från början
Redovisningsbyrå med en bred kompetens som täcker en ekonomiavdelnings alla arbetsuppgifter. Vi kan ta ett helhetsansvar eller skräddarsy ett paket med de tjänster du behöver.

Låt oss avlasta dig så att du kan fokusera på din kärnverksamhet!

Välj auktoriserade konsulter.

Redovisning/Bokföring
Redovisning är en stor del av ett företags verksamhet. Alla affärstransaktioner behöver bokföras, vilket tar värdefull tid i anspråk.

Med oss som partner får du hjälp med all bokföring eller valda delar. Du får också en tydlig inblick i hur bokföring fungerar. Din redovisningskonsult kan bokföring på sina fem fingrar, och är alltid uppdaterad kring lagar, regler och branschstandarder.

Bokslut/Årsredovisning
Bokslut och årsredovisning kräver ofta mycket tid, kunskap och resurser.

När du anlitar oss för hantering av ditt bokslut får du mer. Utöver bokslut och årsredovisning gör vi en bokslutsanalys som ger dig viktiga insikter för ditt företag. För K2 bolag utan revisor sänder vi självklart in årsredovisningen digitalt.

Deklaration
Varje år ska både företaget och du som ägare lämna inkomstdeklarationer till Skatteverket, vilket kräver full inblick i de senaste skatte- och redovisningsreglerna.

Företagets inkomstdeklaration är baserad på bokslutet, men en rad olika skattemässiga justeringar behöver göras för att deklarationen ska bli rätt. Med vår hjälp får du en strategi både för företagets och din egen deklaration. Du kan överlåta hela deklarationsarbetet till oss.

Vi sänder både privata och bolagsdeklarationer elektroniskt vilket sparar både tid, pengar och miljö.

En redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Account IT har auktoriserade redovisningskonsulter av SRF.

Vad kostar det?

Redovisningstjänster från 670 kr/tim.
Kontakta oss så tar vi fram en behovsanalys och offert.

Redovisningstjänster som vi tillhandahåller:

 • Bokföring
 • Projektredovisning
 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Betalningsbevakning
 • Leverantörsbetalningar
 • eServices - Elektronisk fakturahantering
 • Avstämningar
 • Skattebetalningar
 • Skattedeklarationer
 • Rapportpaket
 • Budget- och likviditetsplanering
 • Deklarationer (privat och bolag)
 • Bokslut / Årsredovisning
 • Rådgivning