Skärmklipp 2018-10-23 14.30.09

WEBTJÄNSTER

Vänner med tekniken

Det ska vara smidigt att arbeta med Account IT. Internet och den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter för våra kunder att enkelt ta del av sina siffror.

Logga in från vilken dator som helst och hämta ner dina ekonomiska rapporter eller tidrapportera.

Elektronisk fakturahantering - leverantörsfakturor

Med vår tjänst Approval Manager eller Fortnox Arkivplatsen kan du attestera dina leverantörsfakturor innan vi sänder dem till BGC för betalning.

Fakturorna lagras i ett dokumentarkiv vilket innebär att du när som helst kan logga in och vid behov skriva ut dem.

Webrapporter – ekonomirapporter på Internet

Olika kunder vill ha olika typer av ekonomisk information. Du avgör själv vilka rapporter du vill ha tillgång till och kan hämta ut dem, i realtid, när du vill. 

Tidredovisning och lönespecifikation i din smartphone

Med en applikation i sin smartphone kan dina anställda tidrapportera och få sin lönespecifikation i appen. Från tidrapporterna får vi fram arbetad tid och frånvaro som vi använder som underlag för löneberedningen och som debiteringsunderlag för fakturering.

Med vår iPhone app kan dina anställda skicka in sin tid-/avvikelserapport & körjournal.